Kraftfull

Oöverträffad kapacitet
PosPlus lagrar från 32 miljoner+ kvitton och kan registrera nytt organisations nummer/kassaid 1000 gånger och beställas för upp till 9999 användare. Utomhus klarar den temperaturer ner mot -20 C. Det betyder att PosPlus med god marginal klarar de mest krävande miljöer och behov.