Modeller

Modell A - En användare (En kassa)

Modell C - Fler användare (Flera kassor)