Modell C – För server och flera kassor

Upp till 9999 användare.
Ingen extern nätdel, drivs via usb.
Minne 128GB för upp till 500 miljoner kvitton.
Liten storlek, 44x27x14mm

Då tekniken blir mindre

Blir även den tekniska delen större, nu finns våra kontrollenheter med lagring från 32 000 000 poster med minnen från 8Gb upp till 128Gb kapacitet.

Molnserver

Du kan även koppla din utrustning till POsPlus kontrollenhet genom vår Molnserver-tjänst

Lokal server

Du kan även använda PosPlus (Modell C) med en egen lokal server.

Bluetooth-anslutning

PosPlus kan anslutas till ett mobilt kassaregister via Bluetooth.

Kontrollenheten för flera kassor

Modell C – För server och flera kassor

PosPlus Modell C är avsedd för att kopplas till en central server, lokalt eller via internet och på så sätt fungera som kontrollenhet för en mängd kassor. PosPlus tillhandahåller lösningar både för molnserver och lokal server.

Distributörer

info@postronic.se # Tel: 08-50 10 84 00

info@postronic.se
Tel: 08-50 10 84 00

info@produktpoolen.se # Tel: 08-12 14 00 00

info@produktpoolen.se
Tel: 08-12 14 00 00

edwin.dekker@jarltech.com # Tel: 08-525 009 99

edwin.dekker@jarltech.com
Tel: 08-525 009 99

Modell A – För en kassa

Modell A är avsedd för en kassa. Kopplas in via kassans USB port.

Läs mer

Modell C – För server och flera kassor

Modell C är avsedd för att kopplas till en central server, lokalt eller via internet och på så sätt fungera som kontrollenhet för en mängd kassor.

Läs mer