Modell A – För en kassa

Ingen extern nätdel, drivs via usb.
Kan drivas med seriell koppling för kassaregister 5-36 volt.
Kan även drivas med extern strömkälla, om seriell koppling saknar strömmatning.

Då tekniken blir mindre

Blir även den tekniska delen större, nu finns våra kontrollenheter med lagring från 32 000 000+ poster med minnen från 8Gb upp till 128Gb kapacitet.

Molnserver

Du kan även koppla din utrustning till PosPlus kontrollenhet genom vår Molnserver-tjänst

Lokal server

Du kan även använda PosPlus (Modell C) med en egen lokal server.

Bluetooth-anslutning

PosPlus kan anslutas till ett mobilt kassaregister via Bluetooth.

Kontrollenheten för en kassa

Modell A – För en kassa

PosPlus Modell A är avsedd för en kassa. Kopplas in via kassans USB port.

Distributörer

info@postronic.se # Tel: 08-50 10 84 00

info@postronic.se
Tel: 08-50 10 84 00

info@produktpoolen.se # Tel: 08-12 14 00 00

info@produktpoolen.se
Tel: 08-12 14 00 00

edwin.dekker@jarltech.com # Tel: 08-525 009 99

edwin.dekker@jarltech.com
Tel: 08-525 009 99

Modell A – För en kassa

Modell A är avsedd för en kassa. Kopplas in via kassans USB port.

Läs mer

Modell C – För server och flera kassor

Modell C är avsedd för att kopplas till en central server, lokalt eller via internet och på så sätt fungera som kontrollenhet för en mängd kassor.

Läs mer