Modeller

Modell A - En användare (En kassa)

Modell C - Fler användare (Flera kassor)

Modell A – För en kassa

Modell A är avsedd för en kassa. Kopplas in via kassans USB port.

Läs mer

Modell C – För server och flera kassor

Modell C är avsedd för att kopplas till en central server, lokalt eller via internet och på så sätt fungera som kontrollenhet för en mängd kassor.

Läs mer